Gezelschapsdienst

Gezinnen met een inwonende bejaarde of een ziek of gehandicapt familielid, kunnen bij de Gezinsbond een beroep doen op de Gezelschapsdienst. Een plaatselijke coördinator bemiddelt tussen gezinnen die gezelschap wensen voor hun familielid en zorgvuldig geselecteerde vrijwilligers, die graag met ouderen en zieken omgaan. De vrijwilligers nemen een aantal kleine zorgtaken op zich zoals het in en uit bed helpen, bijstand in huis of bij inname van medicatie en begeleiding bij de maaltijden en tijdens wandelingen.

Deze dienst bestaat niet in alle afdelingen. Neem contact op met de afdeling in jouw buurt om na te gaan of er een Gezelschapsdienst actief is.

Hoe gezelschap aanvragen?

Aanvragen dienen tijdig te gebeuren bij de gezelschapscoördinator in jouw buurt. Deze persoon zal dan de meest geschikte vrijwilliger selecteren en aan jouw gezin voorstellen. Geef de coördinator dus zeker alle nodige informatie.

De  vrijwilliger komt in vertrouwen gezelschap houden. Bijvoorbeeld: een babbeltje doen, een luisterend oor bieden, een handje uitsteken of gewoon gezellig samen zitten met een boek of spelletje. 

Hou er rekening mee dat dit een gezelschapsdienst is en geen poets- of klusjesdienst, noch verpleegkundige verzorging.

a
a

Meer info?

Dienst sociaal cultureel werk - Gezelschapsdienst